snow

Bezoek van werkplaatsen

Geregeld krijgt NMBS de vraag of de mogelijkheid bestaat een werkplaats van NMBS te bezoeken. Dat kan inderdaad: scholen die nader kennis wensen te maken met de uiteenlopende facetten van het beroepsleven bij NMBS, kunnen hier inschrijven om een bezoek aan een werkplaats aan te vragen. Wij geven prioriteit aan leerlingen uit het laatste jaar technisch of beroepssecundair onderwijs en bachelor- en masterstudenten (industrieel en burgerlijk ingenieur).

Alle velden zijn verplicht.

Wat wil je bezoeken?

Adres van de school

jjjj-mm-dd

Contactpersoon school